Blandform

Blandform går på tværs af materialer og former, og udfordrer den traditionelle måde at tilgå materialer på.