Natur 1800

Bodebjerggård

I århundreder græssede de omkringliggende landsbyers kvæg i det småbakkede overdrev ved Bodebjerg. Nogle hyrder holdt dem borte fra dyrkede marker, alt for våde områder i Voldtofte Made og høengene langs Hårby Å; men ellers gik de som de ville i det hårdt græssede - næsten træløse – landskab, hvor der fra bakketoppene var vid udsigt over ådalen og Helnæs bugt til det fjerne Horne Land. Det ændrede sig efter et par voldsomme udbrud af kvægpest midt i 1700-årene. Arealerne sprang i skov og for at udnytte de mest frugtbare pletter anlagdes nogle husmandssteder i det tidligere ubeboede område. Eksempelvis Bodebjerg Hus, der blev overtaget af en bødker.


I dag drives jorderne ved Bodebjerggård atter som overdrev. En flok dexterkøer græsser skov, eng og markarealer. Vi drømmer om at skabe et område, som det ville have set ud, hvis køerne var vendt tilbage efter kvægpesten og begyndte at genskabe overdrevet i den opvoksede skov. Det er vores ”Natur 1800”-projekt.