Bodebjerggaard

I århundreder græssede de omkringliggende landsbyers kvæg i det småbakkede overdrev ved Bodebjerg. Nogle hyrder holdt dem borte fra dyrkede marker, alt for våde områder i Voldtofte Made og høengene langs Hårby Å; men ellers gik de som de ville i det hårdt græssede – næsten træløse – landskab, hvor der fra bakketoppene var vid udsigt over ådalen og Helnæs bugt til det fjerne Horne Land. Det ændrede sig efter et par voldsomme udbrud af kvægpest midt i 1700-årene. Arealerne sprang i skov og for at udnytte de mest frugtbare pletter anlagdes nogle husmandssteder i det tidligere ubeboede område. Eksempelvis Bodebjerg Hus, der blev overtaget af en bødker.

I dag drives jorderne ved Bodebjerggaard atter som overdrev. En flok dexterkøer græsser skov, eng og markarealer.

I det gamle hønsehus er indrettet et sommeratelier med spir.